Realizuji montáž hromosvodů na všechny typy objeků dle normy ČSN EN 62 305.
Součástí montáže je vypracování revizní zprávy pro dotčené orgány či pojišťovnu.

Montáž hromosvodů

Nejčasteji se reaulizují hromosvody na:

  • Rodinné domy a bytové domy
  • Komerční a výrobní objekty
Montáž hromosvodu
Návrh řešení hromosvodu

Návrh řešení hromosvodu

Zdarma vám připravím kalkulaci a návrh provední hromosvodu, vybereme vhodný materiál. Hromosvody lze realizovat ze slitiny hliníku AlMgSi, z nerezu nebo mědi.

Revize a opravy hromosvodů

Provádím revize a opravy hromosvodů. Aby hromosvod chránil váš dům nebo objekt, je nutné, aby splňoval technické předpoklady. Během revizi se pečlivě kontroluje stav jímačů, všechny spoje a měří odpor zemnících bodů. Kontroly jsou pravidelné po třech až pěti letech (podle typu objektu).

Revize a opravy hromosvodů
Elektro Stehlík Logo

Poptejte služby