Revize FVE

Pro bezstarostný chod fotovoltaické elektrárny doporučujeme provádět pravidelné, jednoroční prohlídky technologie FVE a pravidelné revize ve dvouletých lhůtách dle EN 62446, která stanoví základní principy pro provádění revizních měření na fotovoltaických elektrárnách. Jelikož fotovoltaická elektrárna je zařízení, které je používáno každodenně, neměly by být tyto prohlídky ze strany majitele zanedbány. Platná revize FV elektrárny má rovněž svůj význam. Pokud dojde na likvidaci pojistné události u některé z pojišťoven.

Děláme jak výchozí revize nových zařízení, tak pravidelné revize u stávajících výroben.

Disponujeme rovněž Osvědčením o získání profesní kvalifikace, pro opravy a montáže fotovoltaických systémů, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Revize a kontroly fotovoltaických elektráren
Elektro Stehlík Logo

Poptejte služby